Rooms Katholieke Basisschool De Bron

Waterput 54 5053 EJ Goirle

  • Gemaakt door onze leerlingen bij het 25-jarig bestaan van onze school.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bron
  • Samen met Humankind vormen wij Kindcentrum Boschkens.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eens in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en personeel. Wij gebruiken hiervoor de standaard vragenlijst uit ParnasSys WMK.

Het laatste onderzoek dateert van december 2023.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens in de twee jaar nemen wij binnen alle scholen van Edu-Ley een tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen, ouders en team.

Het laatste onderzoek dateert van oktober/november 2023.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven