RK Basisschool de Regenboog

Grobbendonckpark 43 5051 KR Goirle

  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgezet tegen vergelijkbare scholen, presteren onze leerlingen in overeenstemming met de te verwachte score.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden de Cito-uitslagen geanalyseerd door de leerkrachten en ook door de intern begeleiders. Deze analyse wordt met het gehele team besproken.

Daarnaast evalueren de leerkrachten door middel van de evaluatie van leeruniek hoe de opbrengsten zijn geweest. Dit wordt per cluster groep geëvalueerd en indien nodig op leerling niveau.

In 2020-2021 gaat het MT van de Regenboog (directie, IB en MT lid) aan de slag met de cursus groepsplanloos werken. Doel is niet zozeer te stoppen met de groepsplannen, maar om te leren hoe nog beter van school- naar groeps- naar individueel niveau te kijken naar de resultaten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In goed overleg met de ouders van onze leerlingen wordt het schooladvies bepaald. In gesprekken met het middelbaar onderwijs krijgen wij terug dat onze leerlingen conform schooladvies presteren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie waardeert het onderwijs op onze school als voldoende. De sfeer op school en de inspanningen m.b.t. het didactisch handelen en coöperatief leren worden hierbij expliciet genoemd. Het inspectierapport heeft geleid tot verbetertrajecten op het gebied van leerlingenzorg en opbrengstgericht werken.

Terug naar boven