RK Basisschool de Regenboog

Grobbendonckpark 43 5051 KR Goirle

  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een jong en enthousiast team. We hebben een goede mix van veel onderwijservaring tot beginnende leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht wegens ziekte of om andere redenen niet in staat zijn zijn/haar werkzaamheden op school uit te voeren dan wordt er zo spoedig mogelijk een vervangende leerkracht gezocht. Dit gebeurt via de vervangingspool van het RTC. Wij vinden het belangrijk dat de lessen door kunnen gaan. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan zal de eerste dag intern opgevangen worden. Vervolgens zullen we de ouders dan schriftelijk vragen hun kind voor één of meerdere dagen thuis te houden indien mogelijk thuisonderwijs te volgen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit laatste zo lang mogelijk te voorkomen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakken worden geïntegreerd gegeven rondom het thema. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijgevoegd schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven