Basisschool Den Bongerd

Frankische Driehoek 2 A 5052 BL Goirle

  • Schoolfoto van Basisschool Den Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool Den Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool Den Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool Den Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Op Den Bongerd willen wij ervoor zorgen, dat alle voorwaarden ten aanzien van de ontplooiing van de kinderen aanwezig zijn. De leerlingen binnen onze school, maar ook de ouders en de personeelsleden, moeten de school zien als een vruchtbare bodem, waarop leerlingen tot ontplooiing komen. Den Bongerd hanteert een optimaal leren gericht onderwijsconcept. Een gestructureerd schoolkimaat met het accent op de basisvaardigheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Eigenheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij willen ervoor zorgen, dat alle voorwaarden ten aanzien van de ontplooiing van de kinderen aanwezig zijn. De leerlingen binnen onze school, maar ook de ouders en de personeelsleden, moeten de school zien als een vruchtbare bodem, waarop leerlingen tot ontplooiing komen. Den Bongerd hanteert een optimaal leren gericht onderwijsconcept. Een gestructureerd schoolklimaat met het accent op de basisvaardigheden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
545
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven