Basisschool Prinses Ireneschool

Kamperfoeliestraat 63 4461 NK Goes

voor een veilig gevoel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Prinses Ireneschool te Goes.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school zodat u een beeld krijgt van de school achter de cijfers.

De Prinses Ireneschool maakt deel uit van Albero scholen. Onze school is een eigentijdse, open christelijke school waar ieder kind telt. We willen graag ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, kritische en creatieve volwassenen. De kinderen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten waarbij kinderen zowel individueel als in groepjes werken. We werken vanuit 4 kernwaarden: veiligheid, bloei, creativiteit en plezier.

Alle kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd door middel van periodeplannen, waarin de onderwijsbehoeften van de kinderen in kaart zijn gebracht. We sluiten zoveel mogelijk aan bij deze onderwijsbehoeften.  We werken vanuit het concept van Meervoudige Intelligentie en gebruiken we werkvormen en denkgewoonten van Boeiend Onderwijs. Het gebruik van moderne (multimedia) middelen is daarbij een belangrijk onderdeel.  We zetten dit in tijdens de verwerking, bij het automatiseren en het presenteren aan elkaar.  

"Prinses Ireneschool: de ideale omgeving voor prinsheerlijk leren."

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • KERNWAARDEN
  • 1. Veiligheid
  • 2. Bloei
  • 3. Creativiteit
  • 4. Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Prinses Ireneschool te Goes vertoont een stijgende lijn. Op 1 oktober 2019 had de school 201 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. Uitzondering vormen groep 6 en groep 6/7. In deze groepen zitten 29 leerlingen. 

De leerlingen komen vooral uit de wijk waar de school staat (centrum/Goes-oost) en voor een kleiner deel uit omliggende wijken.

Weergave

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven