Quintusschool

Nieuwe Schoolweg 6 9756 BB Glimmen

Schoolfoto van Quintusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina's van SWS Quintusschool.

De Quintusschool Glimmen is een samenwerkingsschool voor basisonderwijs die in augustus 2013 is ontstaan uit een fusie tussen de Christelijke Basisschool De Marke en de Openbare Basisschool De Meent. In augustus 2014 is Openbare Basisschool de Rieshoek uit Noordlaren aangesloten bij de Quintusschool. De school telt ongeveer 110 leerlingen, die verdeeld zijn over 5 groepen. Belangrijk speerpunt van de school is talentontwikkeling van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind vol zelfvertrouwen van school gaat en overtuigd is van zijn/haar talenten. Bent u na het bezoeken van deze schoolpagina's nieuwsgierig geworden, dan bent u van harte welkom een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentonderwijs
  • Samenwerkingsschool
  • Gepersonaliseerd leren
  • Competentie,Autonomie,Relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven