obs Gieten

Spoorstraat 2 9461 DA Gieten

  • Schoolfoto van obs Gieten
  • Schoolfoto van obs Gieten
  • Schoolfoto van obs Gieten
  • Schoolfoto van obs Gieten
  • Schoolfoto van obs Gieten

In het kort

Toelichting van de school

obs Gieten: samen werken leren leven

Obs Gieten leert leerlingen vaardigheden die belangrijk zijn voor het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Obs Gieten streeft een balans na tussen het verwerven van kennis en inzicht, het stimuleren van de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen werken leren leven
  • een veilig klimaat
  • hart voor kinderen
  • hart voor personeel
  • goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wet op het primair onderwijs geeft ouders de mogelijkheid om zelf een school te kiezen. Er bestaan geen schoolgrenzen in de gemeente Aa en Hunze. De kinderen komen niet alleen uit de wijken gelegen rondom de school, maar ook uit andere wijken en uit dorpen rondom Gieten. Op 1 oktober 2021 heeft onze school ongeveer 230 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Door vertrek van een grote groep 8, en een iets geringer aantal aanmeldingen is het leerlingen aantal wat gedaald. Volgens de prognose blijft het aantal leerlingen de komende jaren stabiel.

Voordat nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, vragen we informatie en gegevens over de resultaten en vorderingen van de nieuwe leerling. Zo kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven