Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Johan de Kreijstraat 2 3381 DG Giessenburg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit van de school
  • Goed en eigentijds onderwijs
  • Vorming voor deze maatschappij
  • Goede sfeer, fijn werkklimaat
  • Aandacht en zorg voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal in Giessenburg loopt terug waardoor het leerlingaantal op CBS De Hoeksteen op dit moment ook dalend is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en tussenschoolse opvang wordt in ons schoolgebouw van de Brede School verzorgd door Wasko Kinderopvang. Voor de naschoolse opvang kunnen ouders kiezen uit Wasko en de Hanneshoeve. De Hanneshoeve ligt iets buiten de dorpskern, maar vervoer van school naar de opvang wordt verzorgd. In beide gevallen melden ouders zelf hun kind(eren) aan bij de betreffende opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven