SO-VSO Mikado

Stiemensweg 44 6591 MD Gennep

Schoolfoto van SO-VSO Mikado

Sociale ontwikkeling

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Het aantal uitstromers zoals getoond in de diagrammen, betreft de SO afdeling van Mikado. De uitstroomgegevens van het VSO staan vermeld in het overzicht in-, door- en uitstroomgegevens.


Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven