CIKC De Morgenster

Fazant 6 8281 GK Genemuiden

  • Elk kind is een levende steen met een eigen kleur. Samen bouwen we aan een toekomst met de Heere God als Fundament.
  • Kunstwerk gemaakt door leerlingen en ouders ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de hervormde scholen in Genemuiden
  • Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar christelijk(e) kinder-, peuter-, buitenschoolse opvang en basisonderwijs onder 1 dak.
  • We onderwijzen Bijbelse waarden en normen aan peutergroep en kinderopvang.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Christelijk Kindcentrum De Morgenster (vh Johannes Bogerman). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en deels van ons zelf. Waar nodig hebben wij als school een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten.

Het kan zijn dat u nog met vragen en/of opmerkingen blijft zitten. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een bezoek aan de school en een gesprek met de directeur. Dat is namelijk een mooie gelegenheid om naast deze cijfers en getallen de sfeer te proeven en meer te weten te komen over het reilen en zeilen op het CKJB.

Met vriendelijke groet,

Marida de Leeuw l Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Bijbel als fundament
  • Ontdekken, leren en geloven
  • Veiligheid
  • Groei
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft per 1 oktober 2023 197 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag  8:30 – 14:30 uur

Woensdag en vrijdag  8:30 – 12:30 uur en ’s middags vrij

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de leerlingen tussen de middag op school en hebben dan een korte lunchpauze. 

Kinderopvang, voorschoolse en buitenschoolse opvang

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar bieden we eigen opvang: peuteropvang (-speelzaal), buitenschoolse opvang (BSO) én kinderopvang op onze locatie. Ons kindcentrum is onderdeel van de scholengroep IJsselrijk.

E-mailadres: kinderopvangjb@ijsselrijk.nl

Voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang 4 - 12 jaar

VSO en/of BSO 40 tot 52 weken vaste dagen en tijden: uurtarief

VSO Aansluitend op schooltijden vanaf 07.00 

BSO Aansluitend op schooltijden tot 19:30 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven