Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1 6691 XP Gendt

  • Schoolfoto van Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen
  • Schoolfoto van Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen
  • Schoolfoto van Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen
  • Schoolfoto van Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen
  • Schoolfoto van Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

In het kort

Toelichting van de school

IKC de Vonkenmorgen in Gendt is als onderdeel van stichting de Linge met ingang van januari 2013 het eerste Integraal Kind Centrum in gemeente Lingewaard.
De Vonkenmorgen is van oorsprong een katholieke school met een open karakter. Dit betekent dat de organisatietoegankelijk is voor iedereen en dat de organisatie andere levensbeschouwelijke en / of culturele achtergronden respecteert / toelaat. De basis van onze school is een veilige, uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving.

Wij van de Vonkenmorgen zijn er om de wereld van onze leerlingen breder te maken. We zien in onze omgeving dat de wereld van onze kinderen nog lekker klein kan zijn. Ondanks alle technologische mogelijkheden. De wereld van elk kind breder maken vraagt om kennis, weerbaarheid, een positieve grondhouding en natuurlijk lef. Wij geloven dat een balans tussen discipline en vrije ruimte kinderen sterk maakt. Een balans tussen basiskennis en eigen regie. Tussen leren en leven. Tussen mogen en moeten. Tussen de vertrouwde wereld en de grote wereld.
Wij van de Vonkenmorgen bieden elk kind van 0 tot 13 jaar een leer- en leefomgeving die in balans is.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven