Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

De Stroom 15 5421 HB Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school neemt niet integraal deel aan de landelijke Cito toets voor leerlingen in groep 8. Bij alle leerlingen in de eindgroepen wordt het NIO(Nationaal Intelligentie Onderzoek) klassikaal afgenomen en daarnaast ook klassikaal een aantal sociaal-emotionele vragenlijsten. Voor sommige leerlingen vindt aanvullend nog een WISCR III onderzoek plaats. Komend schooljaar zullen 4 leerlingen de CITO eindtoets gaan maken. Dit vanwege te verwachten uitstroomprofiel VMBO T of HAVO.

De resultaten worden aangevuld met de CITO toetsen uit het leerlingenvolgsysteem en daarna wordt een uitgebreid onderwijskundig rapport opgesteld voor het Voortgezet Onderwijs. Het uitstroomprofiel voor elke leerling moet passend zijn bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke leerling. Het ontwikkelingsperspectief is gedurende de gehele schoolloopbaan van een leerling daarin sterk leidend.

Alle uitstroomprofielen voor de leerlingen zijn al jaren passend bij het instroomprofiel van elke leerling en in steeds meer gevallen zelfs hoger.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven