Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

De Stroom 15 5421 HB Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school neemt niet integraal deel aan de landelijke Cito toets voor leerlingen in groep 8. Bij alle leerlingen in de eindgroepen wordt het NIO(Nationaal Intelligentie Onderzoek) klassikaal afgenomen en daarnaast ook klassikaal een aantal sociaal-emotionele vragenlijsten. Voor sommige leerlingen vindt aanvullend nog een WISCR III onderzoek plaats. Komend schooljaar zullen 4 leerlingen de CITO eindtoets gaan maken. Dit vanwege te verwachten uitstroomprofiel VMBO T of HAVO.

De resultaten worden aangevuld met de CITO toetsen uit het leerlingenvolgsysteem en daarna wordt een uitgebreid onderwijskundig rapport opgesteld voor het Voortgezet Onderwijs. Het uitstroomprofiel voor elke leerling moet passend zijn bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke leerling. Het ontwikkelingsperspectief is gedurende de gehele schoolloopbaan van een leerling daarin sterk leidend.

Alle uitstroomprofielen voor de leerlingen zijn al jaren passend bij het instroomprofiel van elke leerling en in steeds meer gevallen zelfs hoger.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SBO Petrus Dondersschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. In april 2014 is de school door 2 inspecteurs bezocht in het kader van het stelselonderzoek t.b.v. het jaarverslag van de inspectie. Naar aanleiding van dit inspectiebezoek is er een positief verslag opgesteld. De leeropbrengsten, het onderwijsleerproces, de zorg en begeleiding werden positief gewaardeerd.

In september 2014 heeft de inspectie aangegeven richting het schoolbestuur van Stichting Zicht PO dat voor de Petrus Dondersschool voor de periode van twee jaar geen verder toezicht zal plaats vinden.

Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten. Dit heeft het schoolteam vertaald in een concreet plan van aanpak m.b.v. concrete jaarplannen op diverse terreinen.

Terug naar boven