Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

De Stroom 15 5421 HB Gemert

  • Schoolfoto van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool te Gemert

Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen die op een reguliere school meer zorg en begeleiding nodig hebben, krijgen op onze school de kans zich in een specifieke setting te ontwikkelen. We bieden thuisnabij onderwijs aan waarbij wordt voldaan aan de begeleidingsvraag van het kind. Het kijken naar kinderen vanuit kansen en mogelijkheden is de basis van waaruit we werken. Dit dragen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden: respect - eigenwaarde - doelgericht - ondernemend.

Naast de SBO-school bieden we een voorziening met gespecialiseerde groepsbegeleiding voor het jonge kind, 2 t/m 5 jaar, en een voorziening voor naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. In samenwerking met Kluppluz willen we kinderen versterken in hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen. Kinderen krijgen binnen deze setting de begeleiding die past bij hun ondersteuningsbehoeften.

Ons orthopedagogisch didactisch centrum, het OPDC, heeft een preventieve, ondersteunende en begeleidende functie naar de reguliere basisscholen in de omgeving. Deze functie is essentieel om elke school gericht te laten ontwikkelen zodat de basisondersteuning wordt vergroot. Door het vergroten van de de basisondersteuning kunnen steeds meer kinderen met speciale onderwijsbehoeften binnen de reguliere onderwijssetting worden opgevangen. Hierbij kan men voldoen aan thuisnabij onderwijs.

Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool maakt deel uit van stichting GOO voor opvang en onderwijs. We hebben een regionale functie voor de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenwaarde
  • Doelgericht
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar heeft de school negen groepen: OB1, OB2, MB1, MB2, MB3, MB4, BB1, BB2, BB3.

Daarnaast hebben we vanuit het kindcentrum gespecialiseerde dagopvang en naschoolse opvang.

Weergave

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen de middag staat 45 minuten ingeroosterd voor het eten en pauze.

De kinderen eten met de eigen leerkracht in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven