Basisschool De Vlinder

Sint Jozefplein 3 5666 RL Geldrop

  • We creëren een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn en volgen onze kinderen van 0-13 jaar. Juffrouw Jeanne is onze IB-er.
  • We werken met de sociaal-emotionele methode 'KiVa'. Dit is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid.
  • We zijn een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en wij elkaar accepteren en respecteren.
  • Alle kinderen van 0-6 jaar hebben maandelijks een gezamenlijke activiteit passend bij het thema. Korein Kinderplein, Kruimel en basisschool.
  • Wij zijn nieuwsgierig naar alle kinderen en hun belevingswereld en zien talenten in ieder kind. Wij zijn actief gericht op samenwerking.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Vlinder. Onze school maakt onderdeel uit van kindcentrum De Vlinder. Wij bieden onderwijs en ontwikeling onder één dak voor 0 tot 13-jarigen. We kunnen onze programma’s en begeleiding nog beter op elkaar afstemmen via de LEAN-methode, zodat kinderen van 0 tot 13 jaar zich optimaal ontwikkelen.

Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij dagen onze leerlingen uit om tot de beste resultaten te komen. Samen met onze partners zetten wij ons daarvoor in.

Dit schoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de inspectie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dit zijn wij: Betrokken
  • Dit zijn wij: Professioneel
  • Dit zijn wij: Kleurrijk
  • Dit zijn wij: Samen
  • Dit zijn wij: In Beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven