Basisschool De Vlinder

Sint Jozefplein 3 5666 RL Geldrop

  • We creëren een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn en volgen onze kinderen van 0-13 jaar. Juffrouw Jeanne is onze IB-er.
  • We werken met de sociaal-emotionele methode 'KiVa'. Dit is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid.
  • We zijn een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en wij elkaar accepteren en respecteren.
  • Alle kinderen van 0-6 jaar hebben maandelijks een gezamenlijke activiteit passend bij het thema. Korein Kinderplein, Kruimel en basisschool.
  • Wij zijn nieuwsgierig naar alle kinderen en hun belevingswereld en zien talenten in ieder kind. Wij zijn actief gericht op samenwerking.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep door een invalkracht overgenomen. Wanneer deze niet beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Logopedie:
Tijdig in beeld brengen van spraak-, taalproblemen en taalontwikkelingsstoornissen.

Op oproep Fysiotherapie:
Het tijdig in beeld brengen van problemen op fijne- en grove motoriek om zo gericht eventueel samen met de therapie en ouders interventies uit te voeren.

Dyslexiebehandeling:
Dyslexiebehandeltraject voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

SVIB (School Video Interactie Begeleiding):
Kinderen gericht helpen vanuit de eigen hulpvragen en onder begeleiding zelf laten werken aan oplossingen.

Mindfulness:
Leren richten van je aandacht op hetgeen waar je mee bezig bent (aandacht training).

Sociaal Emotionele Spellen:
Op een speelse manier werken aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Kids Skills:
Kinderen begeleiden om bij het ontwikkelen van vaardigheden op sociaal gebied. Dit vanuit hun eigen hulpvragen. 

Braakhuizen United:
In samenwerking met de LEV groep en PSV worden kinderen uit groep 7 en 8 extra ondersteund opmaatschappelijk gebied d.m.v. de verbinding van sport, school en gezin.

Kiezel Druppel Training:
In samenwerking met de LEV groep worden sociale vaardigheidstrainingen op de school verzorgd.

Faalangsttrainingen:
In samenwerking met de LEV groep worden kinderen geholpen bij het overwinnen van hun faalangst.

Gespreksvoering met kinderen:
Creatief therapeute voert gesprekken met kinderen die hulp nodig hebben bij de verwerking van hun problemen.

Kurzweil: 
Extra ondersteuning voor kinderen met leesproblemen.

Bouw!:
Kinderen vroegtijdig helpen bij het ontwikkelen van hun leesvaardigheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven