Eenbesbasisschool Vijfblad

Linze 3 5667 AH Geldrop

Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Eenbesbasisschool Vijfblad. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. Neemt u gerust contact op om een kijkje te komen nemen www.vijfblad.nl

Basisschool Vijfblad is de school waar we ons volledig richten op het onderwijs voor ieder kind. Vanuit de kernwaarden: Veilig Vertrouwd, Veelkleurig Vernieuwend Vakmanschap. Het team gaat voor goed onderwijs en werkt met vernieuwde methodes. Sociaal Emotioneel Leren is bij ons een vak! We hebben aandacht voor ieder kind. Wat dacht u van Engels vanaf groep 1! Voor ons is het van belang uw kind dat te bieden wat hij of zij nodig heeft om na de basisschool de juiste passende volgende stap te zetten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vertrouwd
  • Veelkleurig
  • Vakmanschap
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoewel in Geldrop, net als in de rest van Nederland minder kinderen geboren worden dan voorheen, blijft het leerlingenaantal op Eenbesbasisschool Vijfblad stabiel. Een lichte daling valt te verwachten. Dat kan bijna niet anders. Als we kijken naar de scholen om ons heen, dan zien we dat er van alle 4-jarigen naar verhouding veel leerlingen naar onze school komen. Ons marktaandeel stijgt enigszins.
Weergave

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven