Eenbesbasisschool Vijfblad

Linze 3 5667 AH Geldrop

  • Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad
  • Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad
  • Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad

Het team

Toelichting van de school

Bij ziekte of verlof van een leerkracht proberen we om dit zo goed mogelijk te vervangen. We hebben hiervoor een aantal stappen op een rijtje gezet. Voor meer informatie, zie ons vervangingsbeleid

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Eenbes Basisonderwijs beschikt over een vervangingsnetwerk waaruit we kunnen putten. Vervangers worden begeleid en krijgen scholing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zijn gegroepeerd in leerstofjaarklassen (leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd). De kinderen van leerjaar 1 en 2 zitten samen in de groepen 1/2.  Elk jaar wordt gekeken welke groepen er volgend schooljaar gemaakt worden. De medezeggenschapsraad van de school wordt betrokken bij deze keuze.    

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 lopen diverse vakken door elkaar. Taal is nou eenmaal ook Rekenen! Denk aan... meer, minder, groot, klein, lang, kort. Dagelijks worden er kringactiviteiten georganiseerd waar aandacht is voor woordenschat, taal en rekenen. Denk ook aan aandacht voor de beginnende geletterdheid. Na de kring gaan de kinderen aan de slag in de speel-werkles. Daar krijgt een klein groepje kinderen extra uitleg of begeleiding bij oefening. In de werkles wordt gewerkt met ontwikkelingsmaterialen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangegeven tijden voor de diverse vakken geven een richtlijn. Het onderwijs wordt per groep gevolgd. Wat heeft de groep nodig? Als dat meer rekenen is dan wordt dit in het rooster aangepast. In basis worden alle vakken aangeboden. Het is mogelijk dat er per periode een andere nadruk gelegd wordt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven