Eenbesbasisschool Vijfblad

Linze 3 5667 AH Geldrop

Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Eenbes Basisonderwijs beschikt over een vervangingsnetwerk waaruit we kunnen putten. Vervangers worden begeleid en krijgen scholing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zijn gegroepeerd in leerstofjaarklassen (leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd). De kinderen van leerjaar 1 en 2 zitten samen in de groepen 1/2.  Elk jaar wordt gekeken welke groepen er volgend schooljaar gemaakt worden. De medezeggenschapsraad van de school wordt betrokken bij deze keuze.    

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 lopen diverse vakken door elkaar. Taal is nou eenmaal ook Rekenen! Denk aan... meer, minder, groot, klein, lang, kort. Dagelijks worden er kringactiviteiten georganiseerd waar aandacht is voor woordenschat, taal en rekenen. Denk ook aan aandacht voor de beginnende geletterdheid. Na de kring gaan de kinderen aan de slag in de speel-werkles. Daar krijgt een klein groepje kinderen extra uitleg of begeleiding bij oefening. In de werkles wordt gewerkt met ontwikkelingsmaterialen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangegeven tijden voor de diverse vakken geven een richtlijn. Het onderwijs wordt per groep gevolgd. Wat heeft de groep nodig? Als dat meer rekenen is dan wordt dit in het rooster aangepast. In basis worden alle vakken aangeboden. Het is mogelijk dat er per periode een andere nadruk gelegd wordt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven