Openbare Basisschool Jan Harmenshof

Koninginnelaan 4 4191 EE Geldermalsen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Harmenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Harmenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Harmenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Harmenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Harmenshof

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van scholen op de kaart,

Bij scholen op de kaart vindt u veel informatie over scholen, zo ook van onze school, OBS Jan Harmenshof. Wij proberen u via scholen op de kaart zo goed mogelijk te informeren over onze school, maar het kan natuurlijk dat u nog informatie mist of ergens vragen overheeft. Mocht dit het geval zijn, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen, zodat wij u een toelichting kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Het team van OBS Jan Harmenshof

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Engels in groep 1 t/m 8
  • Plusklas meer/hoogbegaafden
  • Goede leerresultaten
  • Veilige leeromgeving
  • Uitdagende lesmethodes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Jan Harmenshof staat flink in de belangstelling, dit is duidelijk zichtbaar aan het leerlingaantal. Het ligt boven het landelijk gemiddelde. In tegenstelling tot veel scholen in ons voedingsgebied, die qua leerlingaantal een dalende trend vertonen, wijzen de prognoses uit dat onze school in de komende jaren een lichte groei zal laten zien.
Weergave

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben dezelfde schooltijden. De kleuters hebben echter eens per twee weken op vrijdag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven