Rehobothschool

Anjerstraat 2 4191 KZ Geldermalsen

Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Welkom in het Schoolvenster van de Rehobothschool te Geldermalsen.

Wij zijn een reformatorische basisschool. De Bijbel, het Woord van God, vormt de grondslag van onze school. Dit is van grote betekenis voor het werken en leren in de school. De ouders kiezen voor deze vorm van onderwijs omdat die aansluit bij hun levensovertuiging.

Ons onderwijs wordt gekenmerkt door klassikaal onderwijs. Vanuit deze basis wordt er bij de hoofdvakgebieden gedifferentieerd op 3 - 5 niveaus. Wij kiezen heel bewust voor de groep als veilige basis. Binnen deze gestructureerde omgeving bieden wij kinderen rust en veiligheid. Daardoor is het mogelijk dat we vrijwel alle kinderen een passend aanbod kunnen bieden. Lees meer op www.rsgm.nl.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf 1 oktober 2013 maakte de school een flinke groei door van 524 leerlingen tot 578 leerlingen op 1 oktober 2017. Op basis van de doopgegevens uit de achterban van de school zal het leerlingenaantal tot 1 oktober 2020 dalen naar 550 leerlingen. Momenteel wordt wordt met 25 groepen gewerkt. M.i.v. het schooljaar 2018-2019 zal gewerkt worden met 24 groepen. Telkens start dan in het voorjaar een instroomgroep.
Van alle leerjaren zijn drie parallelgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
561
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven