Openbare Basisschool J. Emmens

Ceresstraat 8 9514 CA Gasselternijveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool J. Emmens

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zijn wie je mag zijn
  • De Vreedzame School
  • Kind centraal
  • Samenwerkend leren
  • Maatwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is stabiel. Het aantal schommelt  tussen de 95 en 105. De verwachting is dat dit de komende jaren ook gehandhaafd zal worden, misschien met een lichte stijging vanwege nieuwbouw in het dorp. Voorwaarde is wel dat de school kwaliteit blijft leveren en dat de contacten met het dorp en de omgeving goed zijn en blijven. Specifiek is de relatie met de kinderopvangorganisatie van groot belang voor de instroom van nieuwe leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We maken gebruik van het vijf-gelijke-dagen model.
Elke schooldag heeft hetzelfde ritme; van 08.30 uur - 14.00 uur.
Vanaf 08.20 uur mogen de kinderen al naar binnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven