Christelijke Basisschool De Wrâldpoarte

Master Lubwei 2 9263 PG Garyp

  • Groot en klein helpen elkaar.
  • Binnen is het wandelgebied.
  • De kinderen van groep 8 helpen met leren lezen in groep 3.
  • Na elk thema vieren de kinderen van groep 1 en 2 feest met de letter(s) die geleerd zijn.
  • Elk jaar doet de school mee aan actie 'schoenmaatjes', voor kinderen in Afrika.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS De Wrâldpoarte. Met behulp van dit schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een eerste indruk van hoe wij als school functioneren. Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden meer! Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten proberen aan de kinderen door te geven, wat het betekent om christen te zijn in deze wereld. Wij vinden een veilige en vertrouwde sfeer op school erg belangrijk, zodat iedereen met plezier naar school gaat. Elk kind proberen we tot zijn of haar recht te laten komen, zodat het kan opgroeien tot een zelfstandig persoon die vol vertrouwen de wijde wereld instapt!

Kijkt u voor meer informatie over onze school op de website. Als u meer wilt weten kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2014 telde de school 186 leerlingen. Het jaar daarvoor zaten er 199 leerlingen op school. Dit hoge aantal werd veroorzaakt omdat er in 2013 een kleine groep 8 van school is gegaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven