Christelijke Basisschool De Wrâldpoarte

Master Lubwei 2 9263 PG Garyp

  • Groot en klein helpen elkaar.
  • Binnen is het wandelgebied.
  • De kinderen van groep 8 helpen met leren lezen in groep 3.
  • Na elk thema vieren de kinderen van groep 1 en 2 feest met de letter(s) die geleerd zijn.
  • Elk jaar doet de school mee aan actie 'schoenmaatjes', voor kinderen in Afrika.

Het team

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is er een verschuiving in de leeftijdsverdeling ontstaan. Enkele leerkrachten mochten van hun welverdiende pensioen genieten en jongere leerkrachten zijn benoemd.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven