Openbare Basisschool De Steven

Noorderbolwerk 1 8801 KK Franeker

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Steven is een school voor gepersonaliseerd onderwijs die zich ten doel stelt de talenten en interesses van elke individuele leerling op een innovatieve manier te ontwikkelen en de leerlingen te ondersteunen en stimuleren daar waar extra aandacht nodig is. Obs De Steven wil de leerlingen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen en maakt daarbij gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen, die volledig aansluiten bij de wereld, de ontwikkelingen en de kinderen van nu.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Openheid
  • Modern
  • Samen
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven