Openbare Basisschool De Steven

Noorderbolwerk 1 8801 KK Franeker

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Steven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 is er een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen afgenomen.

Van groep 7 en 8 heeft 100% van de leerlingen de vragenlijst ingevuld. Van groep 6 heeft 88% van de leerlingen de vragenlijst ingevuld. De 12% die de vragenlijst niet ingevuld heeft betreft leerlingen uit Oekraïne die de Nederlandse taal nog niet machtig genoeg zijn om dit soort lijsten anoniem in te kunnen vullen.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is er een tevredenheidsonderzoek onder alle ouder(s)/verzorger(s) afgenomen. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven