b.s. Klavertje Vier

Kanariestraat 1 6287 BB Eys

  • Schoolfoto van b.s. Klavertje Vier
  • Schoolfoto van b.s. Klavertje Vier
  • Schoolfoto van b.s. Klavertje Vier
  • Schoolfoto van b.s. Klavertje Vier
  • Schoolfoto van b.s. Klavertje Vier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool Klavertje Vier in Eys. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Klavertje Vier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

WAT MAAKT BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER ZO BIJZONDER? 

Binnen onze school bewandelen we samen de weg naar de toekomst. Ons doel is om kinderen uitdagend te laten leren in een veilige omgeving waarin we oog hebben voor talent. Dit doen wij op een actieve en gezonde wijze zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar wel rekening houdt met anderen. We geloven in kleinschaligheid, gaan voor kwaliteit en ieder kind wordt gezien.                             

Wilt u een kijkje nemen in onze school? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie: www.bs-klavertjevier.nl. 

Samen werken wij aan goed onderwijs!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PERSOONLIJKE AANDACHT
  • MEER-EN HOOGBEGAAFDHEID
  • SAMEN STERK
  • VERTROUWEN
  • RUIMTE VOOR TALENT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Klavertje Vier is de reguliere basisschool van Eys. Op teldatum 1-2-22 waren er 82 leerlingen verdeeld over 4 groepen. Volgens de prognose zullen we de komende jaren licht groeien. De school heeft als voedingsgebied de dorpen Eys, Nijswiller en Wijlre, waaronder ook de gehuchten Eyserheide en Trintelen.

Sinds mei 2022 geven wij ook onderwijs aan kinderen uit Oekraïne.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

de school heeft ook 2 contactpersonen. 

Contactpersoon voor de ouders is Eric Huijnen

Contactpersoon voor het team is Gertie Houben-Thijssen

In schoolkalender zijn de contactgegevens vermeld.

Terug naar boven