Basisschool Klavertje Vier

Kanariestraat 1 6287 BB Eys

  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool Klavertje Vier in Eys. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Klavertje Vier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

WAT MAAKT BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER ZO BIJZONDER? 

Binnen onze school bewandelen we samen de weg naar de toekomst. Ons doel is om kinderen uitdagend te laten leren in een veilige omgeving waarin we oog hebben voor talent. Dit doen wij op een actieve en gezonde wijze zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar wel rekening houdt met anderen. We geloven in kleinschaligheid, gaan voor kwaliteit en ieder kind wordt gezien.                           

Wilt u een kijkje nemen in onze school? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie: www.bs-klavertjevier.nl

Samen werken wij aan goed onderwijs!

Basisschool Klavertje Vier behoort bij de scholenkoepel Innovo en valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke aandacht
  • Vertrouwen
  • Samen sterk
  • Meer- en hoogbegaafdheid
  • Ruimte voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Klavertje Vier is de reguliere basisschool van Eys. Op teldatum 1-2-23 waren er 111 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Komend schooljaar hebben we 4 reguliere groepen en 1 Oekraïense taalklas. 

Deze taalvoorziening is gestart in mei 2022 en zal uiterlijk juli 2024 eindigen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd. 

De invulling is besproken en goedgekeurd door de MR

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Gronden voor vrijstelling onderwijstijd:

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet sociale veiligheid op school aangenomen.Op 1 augustus 2015 is deze wet, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, in werking getreden. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

Voor alle informatie vanuit Innovo over sociale veiligheid op school kunt u de volgende link gebruiken:

https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven