Basisschool Klavertje Vier

Kanariestraat 1 6287 BB Eys

  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier
  • Schoolfoto van Basisschool Klavertje Vier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,4. 
We zijn hier als school erg trots op. Het schoolklimaat is op alle onderdelen voornamelijk positief gewaardeerd. De leerlingen laten zien dat ze het fijn vinden op school, een leuke klas hebben en graag met klasgenoten spelen. Dit zijn belangrijke voorwaarden en passen bij een goed pedagogisch klimaat. Daarnaast laat het onderwijsleerproces ook hoge waarderingen zien, met name: "Vertelt je juf of meester wat je goed of fout hebt gedaan", "Helpt je juf of meester je goed als je iets fout hebt gedaan" en "Ben je tevreden over de uitleg". Feedback is een van de krachtigste interventies om het leren van leerlingen te bevorderen. Het doel van feedback is om informatie te geven over waar leerlingen staan en ze houvast te geven bij het behalen van de leerdoelen. Ons doel is om leerlingen door middel van feedback aan het denken te zetten en in actie te brengen. Mooi om te zien in de reflectie van onze leerlingen dat ze dit zo hoog waarderen. 

Wij hebben voor dit onderzoek de Oekraïense kinderen niet mee laten doen, aangezien de taalvaardigheid nog niet toereikend is. Dit levert een negatieve betrouwbaarheidsscore op, maar voor klavertje vier is dit onderzoek wel betrouwbaar. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders, middels het instrument van vensters. Dit is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school in kaart te brengen. 

De ouders geven de school het rapportcijfer 8,2. We zijn hier als school erg trots op. We vinden contact tussen school en ouders belangrijk, ouders laten zien dat zij dit als zeer positief ervaren. In de bijlage de verdere uitwerking.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven