IKC de Vincent

Lambertusstraat 5 4872 XA Etten-Leur

  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent

Het team

Toelichting van de school

Op IKC de Vincent vinden we het heel belangrijk om aandacht voor de complete ontwikkeling van het kind te hebben. We willen kinderen leren kijken met een open blik, elkaars talenten te zien en waarderen, samen te werken en zichzelf te uiten en te communiceren op verschillende manieren. Kunst en cultuur zijn hierbij belangrijke onderdelen. Alle leerlingen volgen in blokken dans- en dramalessen bij een vakdocent van de Nieuwe Nobelaer.

Voor handvaardigheid krijgen de leerlingen het hele jaar door les van een vakdocent.

Ook voor bewegingsonderwijs worden de lessen verzorgd door een vakdocent, het hele jaar door. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

IKC de Vincent heeft, net als andere scholen, door de WWZ en de krapte op de arbeidsmarkt, moeite met het vinden van invallers. Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, moet er een invaller voor de groep komen. Dat lukt niet altijd. Met het team zijn afspraken gemaakt over hoe we ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs aan de leerlingen door kan gaan in geval van afwezigheid van een leerkracht. De directie onderzoekt dan of er geschoven kan worden met de taken van mensen binnen de school, of dat de groepen verdeeld kunnen worden. Soms lukt het niet om een goede oplossing te vinden. In dat uiterste geval kan het voorkomen dat een groep kinderen naar huis wordt gestuurd. Natuurlijk worden de ouders persoonlijk op de hoogte gebracht. Met de genoemde organisatorische maatregelen hopen wij, samen met de ouders, dat dit zelden noodzakelijk zal zijn. Op studiedagen en studiemiddagen van het team zijn altijd alle leerlingen vrij.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de taalontwikkeling wordt gewerkt met de methode LOGO 3000. Dit is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden.

Voor de rekenontwikkeling wordt gewerkt met de methodes Schatkist en Met Sprongen Vooruit. Er wordt gewerkt aan de deelgebieden: tellen, getallen, symbolen, meten en wegen, classificeren, seriëren en tijd. 

Elke dag staat er bewegingsonderwijs op het programma. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De nadruk ligt op de vakgebieden taal (woordenschat), lezen, begrijpend lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast vinden wij de creatieve ontwikkeling ook heel erg belangrijk voor onze leerlingen. 

Bron

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken op ons Integraal Kind Centrum samen met Norlandia. Zij hebben VVE aanbod.

Ook op de basisschool werken we met VVE. 

Terug naar boven