IKC de Vincent

Lambertusstraat 5 4872 XA Etten-Leur

  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022  is er een vragenlijst leerlingtevredenheid afgenomen bij groep 7 en 8. Het onderzoek is uitgevoerd door Scholen met Succes. In de bijlage treft u een samenvatting aan van de peiling. De volledige resultaten van het onderzoek zijn op school in te zien. De resultaten van de peiling worden besproken binnen het team, met de leerlingen en een vertegenwoordiging van de ouders. Via de Nieuwsflits worden de resultaten gedeeld met de ouders. De resultaten leiden waar nodig tot het versnellen / opstarten van veranderingen. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2020 is er een oudertevredenheidspeiling gehouden via Scholen met Succes.

In de bijlage is hiervan de uitslag te vinden.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven