IKC de Vincent

Lambertusstraat 5 4872 XA Etten-Leur

  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent
  • Schoolfoto van IKC de Vincent

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Vincent is een fijne basisschool gelegen nabij het centrum van Etten-Leur. Binnen onze school besteden we buiten de reguliere vakken ook veel tijd aan cultuur. Dit ziet u onder andere terug in de lessen drama, dans en handvaardigheid die deels ook door vakleerkrachten worden gegeven.

Onze missie is: De Vincent maakt je completer, jij maakt de wereld completer!

Wij doen dat door aan te sluiten bij de mogelijkheden van het kind en bewust op zoek te gaan naar zijn/haar talenten. Met een positieve blik kijken we naar wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Het kind wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past. Dat geeft het kind het vertrouwen dat het mag zijn wie je bent. Met dat vertrouwen stapt het kind straks de wereld in en levert het zijn/haar bijdrage aan een wereld waarin mensen samenwerken en elkaars talenten gebruiken om geweldige dingen te creëren.   We dragen een aantal belangrijke kernwaarden uit, die duidelijk maken waar we voor staan:

-Creatief- Persoonlijk- Ontwikkeling- Betrokken- Vertrouwen  

Naast het reguliere onderwijs bieden wij ook Explora onderwijs voor hoogbegaafden aan, groep 4 t/m 8. Zij krijgen les van gespecialiseerde leerkrachten in een eigen groep. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website of de facebookpagina: https://www.facebook.com/Exploraonderwijsikcdevincent 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veelzijdig
  • Creatief
  • Goed onderwijs
  • Structuur
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven