IKC de Vincent

Lambertusstraat 5 4872 XA Etten-Leur

Schoolfoto van IKC de Vincent

In het kort

Toelichting van de school

IKC de Vincent is fijne basisschool gelegen nabij het centrum van Etten-Leur. Binnen onze school besteden we buiten de reguliere vakken ook veel tijd aan cultuur. Dit ziet u onder andere terug in de lessen drama, dans en handvaardigheid die deels ook door vakleerkrachten worden gegeven.

Naast het reguliere onderwijs bieden wij ook Athena onderwijs voor hoogbegaafden aan. Zij krijgen les van gespecialiseerde leerkrachten in een eigen groep. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website of de facebookpagina: Facebook Athena

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven