Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen

Heilig Hartstraat 4 4873 CZ Etten-Leur

Schoolfoto van Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sfeer
  • opbrengstgericht
  • doelgericht
  • sociaal
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het voedingsgebied van de school is tamelijk uitgebreid en kent een gemêleerde bevolking. De 4 HK-populatie is dan ook een mooie afspiegeling van onze samenleving. Wat betreft schoolbevolking kunnen we zeggen dat we een gemiddelde school zijn. We streven er dan ook naar dat onze resultaten minimaal op het landelijk gemiddelde liggen. 

Het aantal leerlingen met een immigratie-achtergrond is de laatste jaren toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat we een beleidsplan anderstaligen hebben uitgewerkt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
466
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven