Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen

Heilig Hartstraat 4 4873 CZ Etten-Leur

  • Schoolfoto van Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool De 4 Heemskinderen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld via vacature, via een invallerspool (Leswerk), invallerspool SKPOEL of intern. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Hierbinnen vindt differentiatie plaats.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben twee Intern Begeleiders op onze school. Eén voor de groepen 1, 2 en 3 en één voor de groepen 4 t/m 8.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het planmatig handelen tillen we zoveel mogelijk naar het schoolniveau. Dat betekent dat we werken met één onderwijsplan per vakgebied waarin opbrengstgericht en passend onderwijs aan de hele leerlingpopulatie is beschreven. Vanuit gewenste eindopbrengsten, de uitstroom richting het voortgezet onderwijs, hebben we via de schoolambities teruggeredeneerd naar ons onderwijsprogramma. In ons onderwijsplan is terug te lezen hoe we vanuit het model van convergente differentiatie omgaan met verschillen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerkrachten van de onderbouw van KBS De 4 Heemskinderen en medewerkers van Kober volgen jaarlijks samen cursussen. 

Terug naar boven