Katholieke Basisschool De Hasselbraam

Beukenlaan 45 4871 VG Etten-Leur

 • In onze school kom je binnen op de rode loper! Je wordt gezien en je bent welkom! En op de rode loper, wandel je natuurlijk door de school.
 • In onze school geven Hassan en Benthe het goede voorbeeld. Heb jij ze al gezien?

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders die de enquête hebben ingevuld zijn het meest kritisch over (scores is lager dan in voorgaande enquête):

 • Leerlingen leren voldoende op deze school
 • Het contact tussen de leerkracht en de ouders verloopt prettig
 • Leerlingen doen actief mee in de les

Ouders die de enquête hebben ingevuld zijn het meest tevreden over (score 3,7 of hoger):

 • Leerlingen voelen zich veilig op school
 • Het contact tussen de leerlingen en leerkrachten verloopt goed
 • Leerlingen leren samen te werken met andere leerlingen
 • Leerkrachten helpen leerlingen hun werkwijze te verbeteren
 • De school houdt rekening met individuele verschillen tussen leerlingen, waardoor zij zich goed ontwikkelen
 • De school besteedt aandacht aan actuele thema's
 • De school besteedt in het aanbod aandacht aan maatschappelijke thema's
 • Leerkrachten geven het goede voorbeeld
 • De school heeft aandacht voor een goede omgang tussen leerlingen
 • Leerkrachten benaderen leerlingen positief
 • De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school
 • De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven