Basisschool Est

Dorpsstraat 3 4185 NA Est

Schoolfoto van Basisschool Est

In het kort

Toelichting van de school

Zoekt u een goede en leuke school voor uw kind? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

OBS Est is een echte dorpsschool; klein, overzichtelijk met veel aandacht voor ieder individu. De school schept een veilige omgeving waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt. Kinderen, maar zeker ook ouders. Dat is de grootsheid van deze kleine school. Het professionele en betrokken team van OBS Est kent weinig verloop. Deze hechtheid zorgt voor korte lijntjes; er is goede communicatie tussen de leerkrachten en een eenduidige benadering van de leerlingen. Iedereen binnen het team is op de hoogte over de leerlingen van de school. Met kleine combinatieklassen zijn we flexibel in het onderwijs dat we geven; iedere leerling krijgt individuele aandacht en werkt aan zijn of haar eigen leerdoelen. Nieuwsgierig naar de activiteiten op OBS Est? Kom gerust eens langs voor een kennismakingsbezoek.  Voor meer informatie bezoekt u de website www.obsest.nl of bel even om een afspraak te maken: 0345-569481

Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Samen leren om samen te leven
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Openbare school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Est is een dorpsschool. In de directe omgeving van de school wordt een nieuwbouwwijk gebouwd. Ook voor het dorp Est zijn er verschillende nieuwbouwplannen. Wij zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en verwachten dat het aantal leerlingen in de toekomst weer zal groeien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Van de tussenschoolse opvang maakt ongeveer de helft van de leerlingen gebruik.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven