IKC De Stek

Dorpsstraat 3 4185 NA Est

  • Waar kun je beter natuuronderwijs geven dan buiten?
  • De kinderen hebben goed voor de moestuintjes gezorgd en kunnen nu oogsten!
  • Op de voorgrond ons unieke waterspeeltoestel en een kijkje op het plein.
  • We besteden veel aandacht aan natuur en milieu. Hier gaan we de omgeving van de school afvalvrij maken.
  • De ouderraad is heel actief en heeft hier een gezellig feestje georganiseerd om te vieren dat het (bijna) zomervakantie is!

In het kort

Toelichting van de school

Zoekt u een goede en leuke school voor uw kind? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

IKC (Integraal Kind Centrum) De Stek ligt in het hart van het dorpje Est. Maak gebruik van ons uitstekende aanbod van spelen en leren voor uw kind van 0 tot 12 jaar. Uw kind wordt door ons gezien en we betrekken u graag bij alles rond het IKC. Bij de baby's en peuters begint het met ontdekkend leren. Dat ontwikkelt zich in een vloeiende lijn naar studerend leren over pittige onderwerpen in groep 8. Uw kind wordt op alle vlakken uitgedaagd! Onze resultaten? Landelijk gezien behaalt 60% in groep 8 het streefniveau; bij onze leerlingen is dat 79%. Waar een klein IKC groot in kan zijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Cultuur van hoge verwachtingen
  • Betrokkenheid van ouders
  • Sfeer van vertrouwen
  • Goede samenwerking in het team
  • Openbare school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Stek is een kleine school. Dat komt vooral doordat Est maar een klein dorpje is. Omdat er nu bij ons dagopvang is voor kinderen van 0 - 3 jaar en BSO, we goed onderwijs geven met veel aandacht voor het individu en uitstekende leeropbrengsten hebben, zijn we ook voor kinderen uit de omgeving van Est een interessante school. Op dit moment komt ongeveer 35% van onze leerlingen uit de omgeving van Est.

Aantal leerlingen schooljaar 2023-2024

Op de peildatum in februari 2024 verwachten we 42 leerlingen te hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC De Stek hanteert een continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen blijven de kinderen samen met de leerkrachten over op school. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. We plannen een kwartier om te lunchen en een kwartier om buiten te spelen.

Kinderen mogen in principe vanaf 8.15 uur naar school komen. Er is momenteel geen voorschoolse opvang. Neem alstublieft contact met ons op als dat voor u een probleem is.

Groep 1/2 is vanaf schooljaar 2022/2023 iedere vrijdagmiddag vrij.

Bijspijkeren

Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof of een achterstand hebben, is er op dinsdag en donderdag een half uurtje extra les. De eigen leerkracht geeft dan nog een keer uitleg over rekenen of spelling of helpt met het oefenen van lezen. Of uw kind hieraan mee kan / mag doen, wordt door school en ouders in overleg bepaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verwijsindex en meldcode

De scholen van Fluvium maken (indien nodig) gebruik van de 'verwijsindex' en de 'meldcode kindermishandeling'. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat / hoe hij of zij betrokken is bij een kind. Via www.multisignaal.nl/voor-ouders/ kunt u alles lezen over de verwijsindex. Naast de verwijsindex werken wij ook volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor het primair onderwijs.

Externe vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken bij servicedesk@devertrouwenspersoon.nl

Voor onze stichting zijn Alie Leutscher en Herman Tuning vertrouwenspersoon. Lees hierover meer op de website van de school. 

Terug naar boven