Basisschool Nicolaas

Past van Schijndelstraat 28 5469 PT Erp

  • De voorzijde van ons schoolgebouw.
  • Klaslokaal groep 3/4/5
  • Personeelsruimte/extra klaslokaal
  • Klaslokaal groep 1/2

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid wordt één keer per twee jaar gemeten met de leerlingvragenlijst uit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten, Cees Bos). De vragenlijst voor leerlingen is afgenomen in mei 2021. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 (n=95). Het responspercentage was 97%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,6 (4 puntsschaal). Ze geven de school als gemiddeld eindcijfer een 8,4.Een samenvatting van de leerlingtevredenheid is terug te vinden op de poster die als bijlage is bijgesloten. Een volledige rapportage, met analyses en acties, is in te zien bij de schoolleiding. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ook de oudertevredenheid wordt één keer per twee jaar gemeten met de oudervragenlijst uit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten, Cees Bos). De vragenlijst voor ouders is afgenomen in mei 2021. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school. Het responspercentage was 63%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school: score 3,4 (4 puntsschaal). Ze geven de school als gemiddeld cijfer een 7,8. Een samenvatting van de oudertevredenheid is terug te lezen op de poster die als bijlage is toegevoegd. Een volledige rapportage, met analyses en acties, is in te zien bij de schoolleiding. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven