Protestants Christelijke Basisschool Irene

Dirk Staalweg 38 3851 LJ Ermelo

  • In het kunstwerk op ons plein
  • Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen een eigen Chromebook!
  • Jong leert aan en van oudere kinderen
  • lekker buiten
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Irene

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In principe doen alle kinderen met de CITO eindtoets mee, ook de kinderen die nog maar kort bij ons op school zitten en de kinderen met een eigen leerlijn.

In het kader van passend onderwijs kunnen er ook kinderen op school zitten, die in het verleden naar SBO of SO zouden zijn gegaan.

Ook deze kinderen doen met de eindtoets mee. De resultaten hoeven dan niet mee te tellen voor het schoolgemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door de tussenresultaten met het team te evalueren en analyseren, komen we tot een plan van aanpak per groep en per vak waar de resultaten minder goed zijn. Bijvoorbeeld intensieve leesbegeleiding in groep 3 of extra oefenen in automatiseren rekenen in groep 6.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons ervaren team geeft in de meeste gevallen een juist advies voor plaatsing in het vervolgonderwijs.

Het advies komt tot stand door de schoolloopbaan van de leerling te bekijken en de motivatie van de leerling te bespreken.

Samen met gesprekken met ouders, leerlingen en school wordt het advies gemotiveerd onderbouwd met toetsuitslagen en andere resultaten.

Het advies wordt door het VO in principe overgenomen. Er worden wel gesprekken over alle leerlingen gevoerd met het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft geen waarderingsbezoek gehad van de inspectie de afgelopen jaren. De school valt onder het basistoezicht.

Terug naar boven