Protestants Christelijke Basisschool Irene

Dirk Staalweg 38 3851 LJ Ermelo

  • In het kunstwerk op ons plein
  • Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen een eigen Chromebook!
  • Jong leert aan en van oudere kinderen
  • lekker buiten
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Irene

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij duurzaamheidsverlof  van leerkrachten wordt een structurele oplossing gezocht.

Bij incidenteel verlof en ziekteverlof wordt gewerkt met een vervangingspool.

Op schoolniveau is er een invalprotocol, voor als er geen extra menskracht beschikbaar is om de groep te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het grootste deel van de week zitten de kinderen met hun eigen jaargroep bij hun eigen leerkracht(en).


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt het meeste onderwijs spelenderwijs aangeboden. Spelen=leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Positieve visie op leren en ontwikkeling

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’   Hieruit spreekt een positieve en optimistische kijk op de ontwikkeling van kinderen. In Passend Onderwijs is het essentieel dat goede leerlingenzorg gebaseerd is op een optimistische en positieve manier van kijken naar en praten over kinderen. Niet denken in tekortkomingen, maar een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden en kansen van kinderen helpt de kinderen met speciale onderwijsbehoeften vooruit. Niet het repareren van gebreken, maar het proactief zoeken naar antwoorden op de uitdagingen die kinderen ons stellen, moet centraal staan in ons zorgbeleid. Dit geldt op alle niveaus binnen de Zeeluwe, ons samenwerkingsverband, de scholen en in de interactie tussen leerkrachten en kinderen.            

Zorg naar het kind “Geen kind de wijk of het dorp uit”   Hiermee spreken we de ambitie uit dat we onze zorg zo willen organiseren dat kinderen thuis nabij onderwijs kunnen krijgen. We realiseren ons dat we hiermee de lat hoog leggen en in sommige gevallen te hoog. Toch denken wij door het inrichten van allerlei vormen van “breedtezorg” meer kinderen thuis nabij opgevangen kunnen worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal "De Blokkendoos" onderdeel van KINTIN is in onze school gehuisvest. Er is sprake van een goede samenwerking. Ook met andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is een nauwe overdracht van de leerlingen die naar de Ireneschool komen.

Terug naar boven