Protestants Christelijke Basisschool Irene

Dirk Staalweg 38 3851 LJ Ermelo

  • Jong leert aan en van oudere kinderen
  • lekker buiten
  • De uitvoering van de eindmusical groep 8
  • De laatste 3 schooljaren heeft de school zich in deze onderwerpen ontwikkelt.

In het kort

Toelichting van de school

Kom rustig eens binnen lopen om een afspraak te maken voor een uitgebreidere kennismaking. Zeker als u niet in de gelegenheid bent geweest om de open dagen in februari te bezoeken. Op de Ireneschool  zijn de drempels laag, staat de deur open en is de koffie/thee klaar. U en uw kinderen zijn van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen groeien
  • Positief Onderwijs Nederland
  • Mediacoach
  • Protestant Christelijk
  • Klassikaal en individueel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ireneschool is de basisschool die het meest centraal in Ermelo ligt. Het leerlingaantal is de laatste jaren redelijk constant. Op 1 oktober 2023 bedroeg het leerlingaantal 101. Deze leerlingen zijn verdeeld over 5 kleinere groepen.

Aanmelding van leerlingen

Wanneer u voor een aanmelding eerst een gesprek met de directie wilt, kunt u hier altijd een afspraak voor maken. Voor aanmelding van een oudste kind wil de directie graag een kennismakingsgesprek met de ouders.

Uw kind is welkom op de eerste lesdag, na de dag waarop het 4 jaar wordt. Een uitzondering maken we voor kinderen die in de maand december en in de maanden mei, juni of juli jarig zijn. Zij starten in overleg. Wenmomenten hebben een maximum van 4 dagdelen.

Als uw kind nog niet zindelijk is zonder medische reden, kan uw kind nog niet worden toegelaten. In bijzondere gevallen of situaties heeft de directie het recht om anders te beslissen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven