Openbare Basisschool De Anbrenge

Semsstraat 2 7887 AD Erica

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Anbrenge
  • 'Erica lekker water'
  • Geschiedenis van de telefoon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Anbrenge

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar is een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen in groep 5 t/m 8. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld en deze is geëvalueerd met het team en de leerlingenraad.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2020 is de ouderenquête van 'Scholen met Succes' afgenomen, zie de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven