Openbare Basisschool De Anbrenge

Semsstraat 2 7887 AD Erica

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Anbrenge
  • 'Erica lekker water'
  • Geschiedenis van de telefoon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Anbrenge

In het kort

Toelichting van de school

"obs de Anbrenge, leren en je thuis voelen!”    

Welkom op het schoolvenster van obs de Anbrenge 'op' Erica in Zuid-Oost Drenthe.

De naam 'de Anbrenge' is afgeleid van het Drentse woord anbreng’n, met de betekenis van: het opvoeden van kinderen. De Anbrenge is een openbare school voor primair onderwijs.

Onze school ligt centraal in Erica. We beschikken over een ruim speelplein. Naast onze school ligt de MultiFunctionele Speelvoorziening van Erica. De gymzaal, waar nagenoeg alle gymlessenworden gegeven, staat daarnaast. We hebben dus veel speelruimte voor de kinderen in een aantrekkelijke, groene omgeving!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Prettige leer- en werkomgeving
  • Professionele schoolcultuur
  • Open communicatie
  • Resultaatgerichte aanpak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben al jaren rond de 120 kinderen op de school. Hierdoor kennen alle kinderen elkaar en alle leerkrachten de kinderen. Een stabiele populatie met betrokken ouders en leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Anbrenge werken we met een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de leerlingen tussen de middag samen met de leerkracht de lunch gebruiken. Het toezicht in de middagpauzes wordt verzorgd door de leerkrachten en stagiaires. De leerlingen spelen in de ochtend- en  middagpauze 15 minuten buiten, zodat ze in de middag fit in de klas zitten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven