Basisschool à Hermkes

Schoolstraat 16 6285 BB Epen

  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht wordt de klas overgenomen door een vervanger. Op dit moment is er een toenemende schaarste aan vervangers. Iedere school van INNOVO heeft een kleine flexibele schil met extra medewerkers met een vast dienstverband ingericht. Bij verzuim zal iedere school zelf naar mogelijkheden binnen deze flexibele schil zoeken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt gewerkt in Units. De groepen 1, 2 en 3 noemen we de Unit Onderbouw, de groepen 4 en 5 noemen we de Unit Middenbouw en groep 6 t/m 8 de Unit Bovenbouw. De Units worden geleid door de stamgroepleerkracht. Hoewel de kinderen gegroepeerd zijn qua leeftijd, wordt toch zo veel mogelijk aandacht besteed aan het individuele kind. Via zelfstandig werken en speciale instructiegroepjes wordt de leerstof waar mogelijk op maat aangeboden Wij gebruiken het CITO leerlingvolgsysteem (CITO LOVS) om tijdig te kunnen signaleren waar leerlingen extra aandacht nodig hebben. Die extra hulp vindt in principe plaats binnen de groep. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool A Hermkes is een reguliere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We streven naar een juiste balans van leren (kennis en vaardigheden), leren omgaan met elkaar en met de omgeving (socialisatie) en te investeren in de persoonsvorming (karaktervorming) van elk kind. Dat betekent dat we het maximale uit leerlingen willen halen, zowel cognitief, sociaal - emotioneel als in de persoonsvorming. Dit bereiken we ook door te werken vanuit hoge ambities. Onze instructies verlopen volgens het directe instructiemodel waarin de "4 sleutels voor een effectieve" les centraal staan. Onze school biedt kinderen een open, veilige en uitdagende leeromgeving waarbij zowel op cognitief als op sociaal - emotioneel gebied geleerd kan worden. We willen de kinderen een leeromgeving aanbieden die licht en rust uitstraalt, maar ook kinderen prikkelt om te leren. Kinderen moeten kansen en ruimte krijgen om initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien. Het vertrouwen van kinderen in zichzelf en in een goede afloop van het leerproces is belangrijk en wordt gestimuleerd door de leerkracht die zijn vertrouwen in het kind uitstraalt. De leerkracht draagt er zorg voor dat hij een goede relatie heeft met elk kind. Dit zijn basisvoorwaarden voor een goede werkhouding. We willen de kinderen tot actief en samenwerkend leren laten komen door de zelfstandigheid te vergroten en hen te begeleiden en uit te dagen in dit proces.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven