Basisschool à Hermkes

Schoolstraat 16 6285 BB Epen

  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster-PO van basisschool à Hermkes in Epen. In dit venster vindt u informatie over onderwerpen die betrekking hebben op onze school. De school is gevestigd in Epen, een kerkdorp dat deel uit maakt van de gemeente Gulpen-Wittem. We bieden de kinderen een leeromgeving die open, veilig en uitdagend is. Op onze school krijgen ze kansen en de ruimte om initiatieven te ontwikkelen. 

Bent u benieuwd naar de school? Maak dan een afspraak voor een kennismaking. Wij informeren u met plezier, want wij zijn trots op onze school! Voor meer informatie kunt u ook onze schoolwebsite bezoeken op www.hermkes.nl 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kwaliteit
  • plezier en passie voor leren
  • veiligheid en vertrouwen
  • samen werken, leren en beleven
  • authenticiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool à Hermkes is een reguliere basisschool in het dorp Epen behorende bij de gemeente Gulpen-Wittem. De school wordt bezocht door ongeveer 75 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Volgens de prognoses zal dit de komende jaren zo blijven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven