Basisschool Anne de Vries

Hoofdstraat 155 8162 AE Epe

Schoolfoto van Basisschool Anne de Vries

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen de leerkrachten van de Anne de Vries de veiligheidslijst af onder de leerlingen van de bovenbouw.  Binnen deze vragenlijst worden de volgende onderdelen onderzocht:

  • Welbevinden
  • Veiligheidsbeleving
  • Ondervindt agressie
  • Angst voor agressie
  • Klas ziet problemen
  • Leerkracht treedt op

Binnen deze thema's kan een score variëren tussen:

  • Valt in veiligste 20% van de normgroep
  • Net zo veilig als normgroep
  • aandacht gewenst
  • Valt in onveiligste 5% van normgroep: actie nodig

De afname van deze lijst gebeurt in het najaar (okt/nov) en in het voorjaar (feb/maa). Naar aanleiding van deze vragenlijst en de toetsing, plant de intern begeleider een groepsbespreking. Hierin worden interventies besproken en gepland voor de komende periode. Deze cyclus herhaalt zich dus jaarlijks.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven