Basisschool Anne de Vries

Hoofdstraat 155 8162 AE Epe

Schoolfoto van Basisschool Anne de Vries

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN
  • ZELFSTANDIG
  • VERANTWOORDELIJK
  • RUIMTE

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Epe is er sprake van een teruglopend aantal leerlingen. Dit treft ook de Anne de Vries. De school verwacht echter in de komende jaren door goed onderwijs en stabiliteit meer leerlingen aan te trekken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties gaan in overleg met de opvangaanbieders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De vertrouwenspersonen op onze school zijn mevrouw Desiree Kamp en mevrouw Lisanne Hogeboom. Zij zijn via de volgende emailadressen te bereiken:

dkamp@annedevries-epe.nl

lhogeboom@annedevries-epe.nl

Terug naar boven