De Wegwijzer

Rijssenseweg 20 7468 AD Enter

  • Onze school beschikt over ruime schoolpleinen.
  • Even naar buiten
  • Onze deur staat altijd open!
  • Met jouw talent op weg!
  • Schoolfoto van De Wegwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Wegwijzer doet mee aan de tevredenheidsonderzoeken van Scholen met succes /De Successpiegel. Voor de leerlingen is er een jaarlijkse peiling van het welbevinden en de veiligheid. Verder is er een vragenlijst over het onderwijs. De leerlingen zijn er tevreden op alle vlakken en geven hoge  scores op alle onderdelen. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

elke 4 jaar nemen we een oudertevredenheidspeiling af. Dit doen we door middel van de vragenlijst via een extern bureau, namelijk Scholen met Succes/De Successpiegel. Ouders waarderen onze school met hoge waarderingen. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven