De Wegwijzer

Rijssenseweg 20 7468 AD Enter

  • drie schoolpleinen rondom school
  • al spelenderwijs een aanbod van letters en klanken in gr. 2
  • tijd om te spelen!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer doet mee aan de tevredenheidsonderzoeken van Scholen met succes /De Successpiegel. Voor de leerlingen is er een jaarlijkse peiling van het welbevinden en de veiligheid. Verder is er een vragenlijst over het onderwijs. De leerlingen zijn er tevreden op alle vlakken en geven hoge  scores op alle onderdelen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

elke 4 jaar nemen we een oudertevredenheidspeiling af. Dit doen we door middel van de vragenlijst via een extern bureua, namelijk Scholen met Succes/De Successpiegel. Ouders waarderen onze school met hoge waarderingen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven