De Wegwijzer

Rijssenseweg 20 7468 AD Enter

  • Onze school beschikt over ruime schoolpleinen.
  • Even naar buiten
  • Onze deur staat altijd open!
  • Met jouw talent op weg!
  • Schoolfoto van De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Pr. Chr. Basisschool De Wegwijzer. Een IPC-school met oog voor elk kind in een gemoedelijke sfeer. 

Fijn dat u belangstelling hebt voor onze school. Een bruisende school met een energiek en talentvol team.

Waarin onderscheiden we ons?

* veel aandacht voor "omgaan met elkaar"

* alle vormen van opvang binnen de school

* aandacht voor normen en waarden die ook zichtbaar zijn binnen onze school 

* een doorgaande leerlijn voor kinderen met kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid

* IPC school (thematische aanpak en onderzoeksmatig werken door de hele school)

* een veilige omgeving

* goed onderwijs en prima resultaten

* dyslexiespecialist

* uitdagende pleinen

* vernieuwende methodes

U bent van harte welkom! U kunt een afspraak maken met dir. Mirjam Luby.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • wederzijds respect
  • saamhorigheid
  • eerlijkheid
  • openheid
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wegwijzer is een integraal Kindcentrum. Doorlopende opvang voor 0 -12 jaar. Met doorlopende spel en leerlijnen door de hele school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven