CBS De Koning

Tomatenstraat 27 7545 WP Enschede

Schoolfoto van CBS De Koning

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Soms hebben kinderen meer begeleiding nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Op CBS de Koning zorgen we ervoor dat als een kind meer uitleg en aandacht nodig heeft, hij of zij deze ook krijgt.Dagelijks krijgt het kind extra instructie in een klein groepje door de leerkracht als het kind moeite heeft met rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Door onze manier van werken kunnen we hierdoor meer bereiken bij kinderen dan het kind alleen uit de groep halen en buiten de klas extra instructie geven.Internationale onderwijsonderzoeken hebben aangetoond dat een kind meer leert in kleine groepjes en dat het kind het best profiteert van extra hulp, als deze door de eigen leerkracht wordt gegeven.Als uw kind om sociaal-emotioneel gebied problemen heeft, proberen we ook op dit gebied uw kind te helpen. We zoeken, samen met u een aanpak, waarbij het kind zich kan ontwikkelen.We hebben een zorgstuctuur op school, waarbij kinderen elke 10 weken worden besproken door de leerkracht met de intern begeleider om de juiste hulp te bieden. Ook spreken we u hier in ieder geval elke 10 weken over.Vaker mag altijd! Het gaat om uw kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt in principe aan ieder kind ondersteuning. Er zijn geen kinderen die van tevoren worden uitgesloten als leerling van onze school. Wij geven geen beeld van welke leerling wel of niet toelaatbaar zou zijn op onze school. De school kijkt altijd per individueel kind of de school de begeleiding kan bieden die het kind nodig heeft en waarop hij/zij recht heeft. Het belangrijkste hierbij is het welzijn van het kind.

Wanneer zou blijken dat de school het kind niet de jiuiste begeleiding kan bieden, wordt samen met de ouders gezocht naar een passende plek waar het kind wel tot zijn recht zou kunnen komen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven