CBS De Koning

Tomatenstraat 27 7545 WP Enschede

Schoolfoto van CBS De Koning

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets van onze school van 2014-2015 liggen net onder het gemiddelde. De resultaten passen echter uitstekend bij de leerprestaties van de kinderen. Wanneer we het de leercapaciteiten van deze groep leerlingen bekijken, hebben de meeste kinderen hoger gescoord dan op basis van hun intelligentie mag worden verwacht. De school heeft dus alle aanwezige talenten van de kinderen benut. Dit komt tot uiting in alle toetsresultaten van de afgelopen 8 jaren. De centrale eindtoets geeft een iets afwijkend beeld. Het advies aan de kinderen richting voortgezet onderwijs ligt in de meeste gevallen hoger dan op basis van de eindtoets aangegeven is. We kijken naar 8 jaren van ontwikeling bij een kind, niet uitsluitend naar de Eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van kinderen op de landelijke toetsen en methodegebonden toetsen zijn voor ons uitgangspunt om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Bij de kinderen in groep 1 en 2 gebruiken we een landelijk genormeerd observatie instrument (Kijk) en CITO toetsen. Het observatie-instrument vinden we erg belangrijk, omdat een kleuter veel meer is dan alleen de uitslag van een toets.

In groep 3 t/m 8 gebruiken we toetsen die bij de methodes horen en de landelijke CITO toetsen. Elke 10 weken wordt bekeken hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling. De leerkracht past aan de hand van de verkregen gegevens de aanpak per groepje kinderen aan, zodat het kind altijd de instructie krijgt die bij hem of haar past.

De resultaten op schoolniveau gebruiken we om ons onderwijsaanbod te versterken. De CITO toetsen zijn geen toetsen waarop kinderen worden 'afgerekend' . Ze dienen voor ons als basis om te kijken hoe we het onderwijs in de groepen moeten aanpassen, zodat elk kind de doelen kan behalen die bij hem of haar passen. Niet elk kind kan alles perfect doen. We kijken naar de mogelijkheden van het individuele kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CBS de Koning heeft in maart 2015 meegedaan aan een pilot van de Onderwijsinspectie. Dat betekent dat de school op een andere manier onderzocht is door de inspectie. Na afloop van het bezoek heeft de inspectie aangegeven dat zij onder de indruk zijn van de wijze waarop CBS de Koning haar onderwijs inricht. de school heeft voor 3 onderdelen de beoordeling'goed'gekregen. Het streven is om bij een volgend inspectiebezoek 80% van de indicatoren met 'goed'worden beoordeeld.

Terug naar boven