CBS De Koning

Tomatenstraat 27 7545 WP Enschede

Schoolfoto van CBS De Koning

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS de Koning. Op deze site vindt u informatie die voor een groot deel geplaatst is door de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarnaast heeft de school specifieke informatie gegeven, voor zover mogelijk deze site dat toelaat.

Graag verwijs ik u naar onze website: www.dekoningvco.nl.

Nog liever zou ik u willen uitnodigen voor een vrijblijvend informatief gesprek op onze school. Dat geeft u als ouder een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken op school.

CBS de Koning is een school die de kinderen goed wil voorbereiden op hun toekomst en zit in een continu verbeterproces: van voldoende naar goed naar excellent.

Gerard Regeling

directeur CBS de Koning

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid:voorkomen v. pesten
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect voor ieder kind/ouder
  • alle talenten benutten
  • uitgaan van kansen v.h. kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hieronder vindt u het aantal leerlingen op onze school. Nog niet meegenomen zijn de leerlingenaantallen van het huidig schooljaar. Op 1 oktober 2015 telde de school 155 leerlingen verdeeld over 7 groepen. M.i.v. eind februari 2016 wordt gestart met een 8e groep in verband met de toename van kinderen in groep 1
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden zijn aangepast aan de huidige samenleving en zien er als volgt uit:Dagelijks: opvang van kinderen voor werkende ouders vanaf 7.45 u. Deze opvang is gratis. Lestijden:elke dag van 8.30 u. tot 14.15 u.De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben op vrijdag les tot 12.00 u.De kinderen lunchen gezamenlijk in ons 'schoolrestaurant' in twee groepen: groep 1 t/m 3 om 11.45 u. groep 4 t/m 8 om 12.15 u.Vanaf 14.15 u. is er buitenschoolse opvang in ons gebouw in BSO Het Paleis. Dit wordt verzorgd door de SKE.

Kinderen ontvangen van de school een lunchtasje met daarin een broodbakje, een fruitbakje en een koelelement. De lunch tussen de middag wordt begeleid door de leerkrachten en is natuurlijk gratis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven