CBS De Koning

Tomatenstraat 27 7545 WP Enschede

  • Schoolfoto van CBS De Koning
  • Schoolfoto van CBS De Koning
  • Schoolfoto van CBS De Koning
  • Schoolfoto van CBS De Koning
  • Schoolfoto van CBS De Koning

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS de Koning. Graag verwijs ik u naar onze website: www.dekoningvco.nl Ook zou ik u willen uitnodigen voor een vrijblijvend informatief gesprek op onze school. Bel 053-4349955 en maak een afspraak. U krijgt dan als ouder een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken op school. Van harte welkom! Gea Pereboom, directeur CBS de Koning

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid:voorkomen v. pesten
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect voor ieder kind/ouder
  • alle talenten benutten
  • uitgaan van kansen v.h. kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hieronder vindt u het aantal leerlingen op onze school. Nog niet meegenomen zijn de leerlingenaantallen van het huidig schooljaar. Op 1 oktober 2015 telde de school 155 leerlingen verdeeld over 7 groepen. M.i.v. eind februari 2016 wordt gestart met een 8e groep in verband met de toename van kinderen in groep 1
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven